Domov

VAJA POTRES BREGINJ 2016

»Vaja enot ZiR ob 40. obletnici rušilnega potresa v Breginjskem kotu 1976-2016«

Breginj, Sobota 28 maj 2016

.
Izjava za medije poveljnika PGD Brginj

 

This slideshow requires JavaScript.

Kratek opis vaje: 

Vaja Potres Breginj 2016, je regijska vaja z mednarodno udeležbo enot zaščite in reševanja, katere bi intervenirala tudi realno ob takšnem dogodku, kot je potres. Našemu vabilu so se odzvale tudi enote Protezione civile iz sosednje Italije s katerimi sodelujemo že več kot 20 let. Ideja o organizaciji takšne vaje se je članom PGD Breginj porodila že v letu 2015, ko so razmišljali kako na najbolj primeren način obeležiti 40. obletnico potresa, ki je najhuje prizadel ravno naše kraje. Da bo obeležitev popolna, je breginjskim gasilcem uspelo nabaviti tudi novo gasilsko vozilo, katero bodo prevzeli po koncu vaje.

Predpostavka:  

»Vaja POTRES BREGINJ 2016« se izvede s predpostavko, da je okoli osme ure 28. 5. 2016 na območju Slovenije, prišlo do močnega potresnega sunka. Potres so čutili prebivalci v celotni Sloveniji, po prvih podatkih so najbolj prizadete predvsem starejše zgradbe v občinah Kobarid, Bovec in Tolmin. Prekinjene so komunikacije, ni električnega toka, nekatere ceste so zaradi ruševin oziroma sproženega kamenja neprevozne. S prizadetega območja poročajo o več deset ljudeh, ki so pod ruševinami, veliko ljudi je poškodovanih in prizadetih zaradi posledic potresa, nekaj sto ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Pojavljajo se požari v različnih delih prizadetih občin, poročajo o iztekanju nevarnih snovi, prometnih nesrečah, popotresni sunki, ki se nenehno pojavljajo le še poslabšujejo razmere. Ljudje, ki so uspeli priti iz zgradb so prestrašeni. 

V prizadetih občinah izvajajo ukrepe za reševanje življenj ljudi in živali, zbirajo podatke o posledicah ter izvajajo druge nujne ukrepe zaščite, reševanja in pomoči. Takoj po potresu so se sestali občinski štabi CZ občin Tolmin, Bovec, Kobarid, aktiviran je bil tudi regijski štab CZ za Severnoprimorsko. Aktivirani so občinski in regijski načrt za zaščito in reševanje ob potresu. Na podlagi podatkov, ki prihajajo iz terena, je razvidno, da je najhuje prizadeta vas Breginj, zato štab CZ občine Kobarid, preko ReCO Nova Gorica, zaprosi za pomoč.

V Breginj so napotene gasilske enote, enote kinologov, gorskih reševalcev, ekipe za prvo pomoč in druge reševalne enote. Zaprošeno je bilo tudi za mednarodno pomoč. V popoldanske času se enote prebijejo do Breginja in pričnejo z reševalnimi intervencijami.

.

Okvirna časovnica:

Čas DM Aktivnost
8:00-8.30 SM Prihod enot v Breginj in sprejem
9:00-10.30 Predstavitev nalog po delovnih mestih
10.30-12:00 Priprava za izvajanje nalog po deloviščih
12:00-12:30   Nagovor ministrice za obrambo
12:30-16:00   Prikaz delovanja reševalnih enot
12:35-12:50 DM 9 Reševanje izpod ruševin
12:50-13:05 DM 10 Reševanje iz zasutega vozila
13:05-13:15 DM 11 Podpiranje in pokrivanje objekta
13:20-13:30 DM 7 Reševanje iz kletnih prostorov OŠ
13:30-13:40 DM 4 Oskrba ponesrečencev
13:40-13:55 DM 12 Postavljanje zasilnih bivališč
14:00-14:15 DM 15 Heliodrom
14:15-14:20 DM 1 Sprejemno mesto
14:25-14:40 DM 2 Štab, iskalna akcija
14:40-15:00 DM 3 Radioamaterji
15:10-15:20 DM 5 Temeljni postopki oživljanja
15:25-15:35 DM 6 Požar na objektu
15:40-15:50 DM 8 Iztekanje nevarnih snovi
15:50-16:00 DM 13 Mobilna kuhinja+preventiva
16:00-16:30 Analiza vaje
16:00-17:30 Kosilo
17:30-18:00   Postroj enot, prevzem novega vozila GCGP-1 za PGD Breginj
19:30-2:00   Zabava z ansamblom Erazem

.

Zemljevid delovnih mest

ortofoto_vaja_simon

Opis delovnih mest

DM_1 – SPREJEMNO MESTO

Zaradi potresa v jutranjih urah je več zgradb na območju Breginja poškodovanih, močni in pogosti popotresni sunki razmere še poslabšujejo, zato je Občina Kobarid aktivirala vse razpoložljive sile za zaščito, reševanje in pomoč ter zaprosila in sprejela ponujeno pomoč sosednjih občin, regije, države in sosednje Italije.

V Breginj je napotenih več enot za iskanje pogrešanih v ruševinah, reševanje iz ruševin, gašenje požarov in odpravljanje drugih posledic, ki jih je povzročil potres oziroma so nastale kot posledica popotresnih sunkov.

Sprejemno mesto je določeno na lokaciji, kjer je možno zagotoviti parkiranje vozil.

Na kraj naj bi prišlo več kot dvesto pripadnikov različnih enot, služb in organizacij, zato je vzpostavljeno sprejemno mesto.

images

Naloge izvajajo: PGD Breginj, JZGRD Nova Gorica.

DM_2 – ŠTAB

Na območju Breginja je porušenih več objektov, veliko jih je vidno poškodovanih, prišlo je do požara, iztekanja nevarnih snovi… Razmere se iz ure v uro spreminjajo zato je za zagotovitev pregleda nad razmerami, zagotavljanja in koordiniranja pomoči, določanje prioritet in odrejanje nalog enotam, ki prihajajo na pomoč vzpostavljeno poveljniško mesto v Breginju.

Vaja potres Breginj073

Naloge izvajajo: Poveljstvo GZ Kobarid, Poveljstvo PGD Breginj, CZ Kobarid, JZGRD Nova Gorica

DM_3 – RADIOAMATERJI

Zaradi potresa je prišlo do izpada telefonskih zvez, takoj po potresu so bile začasno prekinjene zveze ZARE. Zato je na območju Breginja vzpostavljen sistem radijskih zvez, tudi za prenos podatkov.

Vaja potres Breginj014

Naloge izvajajo: Radioklub Krn Kobarid, Radioklub Soča Nova Gorica.

DM_4 – OSKRBA PONESREČENCEV

Na območju Breginja je več 10 ljudi poškodovanih, nekateri imajo tudi težje poškodbe in jim je potrebno zagotoviti transport v bolnišnico. Na kraj je bila pripeljana prikolica za množične nesreče, postavljeni so šotori. Do transporta se skuša poškodovanim zagotoviti čim boljše razmere in preprečevati poslabšanje stanja.

Vaja potres Breginj054

Naloge izvajajo: NMP Tolmin, PGD Bovec, RK Tolmin, JZGRD Nova Gorica

 

DM_5 – TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA

Ob ponovnem potresnem sunku je prebivalec Breginja doživel srčni zastoj. Na mestu takoj intervenirajo člani ekipe za oskrbo ponesrečencev kateri prikažejo pravileno izvajanje temeljnih postopkov oživljanja. Ko začne oseba kazati osnovne življenske funkcije jo prenesejo v nadaljno oskrbo na triažno mesto.

Pred in po predstavitvi bo možnost preizkusa izvajanja TPO za obiskovalce prireditve.

Vaja potres Breginj056

Naloge izvajajo: OZRK Tolmin

DM_6 – POŽAR OBJEKTA

Potres je povzročil poškodbe na električnem omrežju na objektu Breginj 89, posledica katerega je iskrenje in nastanek požara. Požar je najprej poskušal pogasiti stanovalec objekta, vendar se je zaradi vdihavanja dimnih plinov onesvestil. Na kraj so napoteni gasilci.

Vaja potres Breginj083

Naloge izvajajo: PGD Breginj, PGD Most na Soči, NMP Tolmin.

DM_7 – REŠEVANJE IZ KLETNIH PROSTOROV O.Š.

Zaradi potresa je prišlo do zasutja vhodov v kletne prostore OŠ. V tem času se je v kleti nahajalo več oseb, ki kličejo na pomoč. Vsi klasični dostopi so neprehodni Edini možen dostop je z uporabo vrvne tehnike preko odzračevalnega jarka na južnem delu objekta.

Vaja potres Breginj051

Naloge izvajajo: GRS Tolmin, ERP Tolmin, PGD Bovec – bolničarji

DM_8 – IZTEKANJE NEVARNE SNOVI

Potres predstavlja nevarnost tudi zaradi nesreč z nevarnimi snovmi. Popotresni sunki so povzročili prevrnitev cisterne in sodov v katerih je bila skladiščena solna kislina. Prihaja do iztekanja nevarne snovi in posledično ogrožanja zdravja ljudi in pojavlja se nevarnost za onesnaženost okolja. 

Vaja potres Breginj086

Naloge izvajajo: PGD Tolmin

DM_9 – REŠEVANJE IZPOD RUŠEVIN

Ob močnejšem popotresnem sunku se je močno poškodovan objekt ob jutranjem potresu porušil. Kljub prepovedi vstopanja v objekt sta bili v času porušitve v objektu najmanj dve osebi, ki sta pod ruševinami. Na pomoč v Breginj je prišla tudi državna enota za iskanje in reševanje v urbanih okoljih, ki je bila na pripravah za udeležbo na mednarodni vaji v Novi Gorici.

Vaja potres Breginj031

Naloge izvajajo: MUSAR, ERP Tolmin, ERP Nova Gorica, NMP Tolmin.

DM_10 – ZASUTO VOZILO

Zaradi močnega popotresnega sunka se je sprožil zemeljski plaz, ki je zasul vozilo v katerem sta bila mama in otrok.

Vaja potres Breginj038

Naloge izvajajo: PGD Kobarid, NMP Tolmin.

DM_11 – STABILIZACIJA STENE IN PREKRIVANJE STREHE

Potres je močno razmajal objekt OŠ Breginj. Zaradi preprečitve porušitve ob ponovnem potresnem sunku, ter zaradi varnosti prebivalcev in zagotovitve varnih prehodov je potrebno določene zgradbe podpreti. Zaradi tresenja in nezadostne pritrjenosti strešne kritine, je le ta odpadla s streh, zato je potrebno, zaradi preprečitve nadaljnje škode odkrite strehe začasno prekriti. Ker se bodo na tem delu gibali prebivalci in reševalci je potrebno urediti varne prehode.

Vaja potres Breginj045

Naloge izvajajo: PGD Drežnica, PGD Srpenica, PGD Log pod Mangrtom, MUSAR, GE Nova Gorica

DM_12 ZAČASNA BIVALIŠČA

Nekaj zgradb v Breginju je popolnoma porušenih, nekaj jih je po tako oškodovanih, da so nevarni za bivanje. Tudi sicer se ljudje zaradi množice popotresnih sunkov izogibajo zaprtih prostorov. Za vse, ki so ostali brez strehe nad glavo je potrebno zagotoviti začasna bivališča.

Pomoč s postavitvijo začasnih bivališč, je v skladu s podpisanim Protokolom med URSZR in CZ Furlanije Julijska Krajine o vzajemni pomoči v primeru naravnih nesreč, zagotovila ekipa Protezione civile iz zveze Val Torre.

Vaja potres Breginj069

Naloge izvajajo: Protezione civile Val Torre.

DM_13 MOBILNA KUHINJA

Prikaz postavitve mobilne kuhinje, kjer taborniki in skavti zagotavljajo prehrano za prebivalce in reševalne enote. Kuha se kava in peče palačinke. Skrbijo tudi za razdeljevanje sendvičev in pitne vode med člane reševalnih enot, kateri sodelujejo na vaji. Ob tem se izvajajo preventivne dejavnost za obiskovalce.

Vaja potres Breginj021

Naloge izvajajo: Skavti Bovec, Taborniki Tolmin

DM_14 ISKALNA AKCIJA

Domači so prijavili, da je pogrešajo starejšo osebo, ki so jo domači nazadnje videli okoli 20. ure zvečer pred potresom, Oseba je sladkorni bolnik. Predvidevajo, da je na območju Brega.

Vaja potres Breginj077

Naloge izvajajo: PU Nova Gorica, Policija PP Bovec, GRS Bovec, GRS Tolmin, Enota reševalnih psov, Gasilci OE Livek, Gasilci OE Vrsno.

DM_15 PREVOZ POŠKODOVANCA S HELIKOPTERJEM

Štab je po ustreznem protokolu zahteval aktivacijo helikopterja, s prisotnostjo katerega je zagotovljen hiter transport huje poškodovanih do bolnišnice. Helikopter prepelje huje poškodovano osebo v bolnišnico.

Vaja potres Breginj063

Naloge izvajajo:  Helikopterska enota SV, NMP Tolmin.

 

Prevzem novega gasilskega vozila GCGP-1

Breginjski prostovoljni gasilci so prevzeli novo, težko pričakovano gasilsko vozilo GCGP-1 s katerim bodo zamenjali dotrajano gasilsko vozilo TAM 130. 

 

 

%d bloggers like this: