Domov

Izjava za medije

Izjava za javnost PGD Breginj po končani vaji

Ob 40. obletnici rušilnega potresa, ki je leta 1976 prizadel Furlanijo in zahoden del Slovenije, predvsem Breginjski kot, se je članom PGD Breginj porodila ideja o organizaciji večje vaje, kjer bi preverili odziv, pripravljenost in usposobljenost reševalnih enot, ki bi posredovale v primeru, če bi do tresenja tal dejansko prišlo. Skupaj z URSZR in občino Kobarid smo izpeljali organizacijo regijske vaje z mednarodno udeležbo Potres Breginj 2016. Vaja je bila razdeljena na dve dela, dopoldanski teretični del, kjer se je preizkušalo delovanje občinskih in regijskega štaba CZ, ter popoldanski praktični del vaje.

Na popoldanskem prikazno-praktičnem delu vaje, ki se je odvijala v Breginju je sodelovalo 30. reševalnih enot, 57. vozili in preko 200 reševalcev. Na različnih delovnih mestih so svoje znanje reševanja prikazali gasilci, gorski reševalci, enote NMP, bolničarji, enote reševalnih psov, policija, radioamaterji, tabornik in skavti, državna enota za reševanje izpod ruševin v naravnem okolju(MUSAR), helikopter slovenske vojske ter naši prijatelji s katerimi zgledno sodelujemo že več kot 20 let – enote protezione civile iz Italije(distretto Val Torre).

Praktični del vaje je obsegal 15 delovnih mest, na katerih so bile prikazane simulacije realnih po-potresnih situacij, kot so reševanje izpod ruševin, reševanje iz zasutega vozila, preiskovanje in reševanje iz kletnih prostorov s pomočjo vrvne tehnike, gašenje objekta, posredovanje ob izlitju nevarne snovi, triaža in oskrba ponesrečencev ter nadaljni-helikopterski transport v bolnišnico, izvajanje temeljnih postopkov oživljanja, stabilizacija objektov, prekrivanje streh, iskanje pogrešane osebe, postavitev začasnih prebivališč ter zagotavljanje hrane in pitne vode za reševalce in prebivalce. Vse aktivnosti na vaji so bile vodene iz štaba, kateremu je poveljeval poveljnik GZ Kobarid Jernej Bric. Vlogo vodje operativnih sil pa je prevzel poveljnik PGD Breginj, Mirko Bric.

Vajo si je ogledala ministrica za obrambo republike Slovenije Andreja Katič, generalni direktor URSZR Darko But, regijski poveljnik CZ mag. Samuel Kosmač, visoki predstavniki italijanske in avstrijske civilne zaščite, župan občine Kobarid Robert Kavčič ter drugi visoki gostje, kateri so bili nad prikazanim vidno zadovoljni.

PGD Breginj

Izjava za javnost poveljnika PGD Brginj Bric Mirkota pred pričetkom Vaje potres Breginj 2016

Ob 40. obletnici potresa se je članom PGD Breginj porodila ideja o organizaciji večje vaje, kjer bi preverili odziv, pripravljenost in usposobljenost enot v primeru takšne naravne nesreče. Predlog vaje je bil najprej sprejet s strani Občine Kobarid in kasneje še s strani Uprave RS za zaščito in reševanje. Na regijski vaji z mednarodno udeležbo, imenovani Potres Breginj 2016, bodo sodelovale vse službe, ki bi posredovale tudi v primeru, če bi do tresenja tal dejansko prišlo. Našemu povabilu so se odzvale tudi enote iz Protezione civile iz sosednje Furlanije, s katerimi naše društvo zgledno sodeluje že več kot 20 let. Vaja obsega 15 delovnih mest, na katerih bodo prikazane simulacije potencialno realnih po-potresnih situacij. Obiskovalci bodo imeli možnost sistematičnega ogleda vsakega delovnega mesta posebej, pri čemer bo napovedovalec predstavil in pojasnil prikazano stanje ter način posredovanja. Na vaji bo sodelovalo 30 enot, med 200 in 250 ljudi ter več kot 40 vozil. Vaja bo potekala v Breginju dne 28.5.2016 s pričetkom ob 12:00. Po vaji bo postroj vseh sodelujočih enot ter analiza vaje. Sledi slovesen prevzem novega gasilskega vozila PGD Breginj ter gasilska veselica.

Zajeta slika

%d bloggers like this: