Domov

Ribolov

V Breginjskem kotu sta dva vodotoka, ki sta primerna za ribolov. To sta reka Nadiža in potok Bela. V neposredni bližini pa teče reka Soča, ki je v evropskem merilu ena najbolj zaželjenih rek med ljubitelji muharjenja. Je pravi raj za ribiče!

Nadiža

Izvira v Italiji in se po 11,9 km dolgem toku vanjo tudi vrne. Do pod Sedla je skrita v ozki dolini polni brzic in globokih tolmunov, tu začne teči po vedno širši in prodnati dolini in se pod Robičem, preden nas zapusti, skoraj izgubi v širokih prodnih nanosih.

Naseljujejo jo vse vrste postrvi, lipan ,glavač in v velikem številu tudi vse vrste belic, ki se javljajo v naših vodah – štrkavec, grba, primorski blistavec, mrenič, pisanec in tudi laški koščak.

Nadižo upravlja:

Ribiška družina (RD) Tolmin
http://www.ribiska-druzina-tolmin.si/

Spada v Revir1 in na njej lahko lovimo na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Bela

Izvira pod Stolom nad Breginjem in se po 4,7 km dolgi poti, pri Podbeli izliva v Nadižo. Njena struga je bila v tridesetih letih tega stoletja skoraj v celoti regulirana – pregrajena z različno visokimi pregradami. Pod njimi so se oblikovali globoki tolmuni, nad njimi pa prodnate plitvine. Prvi kilometer Bele je gojitvena voda, preostalo pa ribolovna voda. Naseljujejo jo vse vrste postrvi, veliko je glavačev in laških koščakov, v spodnjem delu pa najdemo tudi lipana in nekaj belic.

Belo upravlja:

Ribiška družina (RD) Tolmin
http://www.ribiska-druzina-tolmin.si/

Spada v Revir1 in na njej lahko lovimo od mostu v Breginju do izliva v Nadižo.

Soča

Že tik od izvira visoko v dolini Trente, v osrčju Julijskih Alp, se v turkizno modrih tolmunih Soče v večernem somraku zamušicami podi avtohtona soška postrv. Pod vasjo Soča se ji pridruži še en predstavnik, povsod drugod zelo redkih jadranskih rib, soški lipan. Njuna populacija je v celotnem toku reke Soče zelo dobra.

Od Čezsoče pa do potoka Vogršček spada Soča v ribolovni revir Ribiške družne Tolmin. Po mirnem toku po bovški kotlini se pod Srpenico spusti v divji tok med skalami in preko brzic, zajema sapo v globokih tolmunih, se pri Kobaridu umiri, da se nato med belimi sipinami mehko pretaka proti Tolminu. Pod Kobaridom se ribjim vrstam, ki jo naseljujejo pridružijo še štrkavec, grba, primorski blistavec, pisanec, mrenič in posamezni linji. Na celem delu pa lahko najdemo tudi laškega koščaka.

Najboljši ribolov je od junija naprej, ko odtečejo snežne vode, pa vse do konca sezone. Prodišča in tolmuni Soče so lahko dostopni. Lovna je na večini svojega toka, le v Koritih in kanjonu pri Srpenici je ponekod dostop onemogočen.

Sočo upravljajo trije upravljavci:

– od izvira do mostu v Čezsoči:

Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS)
http://www.zzrs.si/

– od mostu v Čezsoči do izliva potoka Vogršček:

Ribiška družina (RD) Tolmin
http://www.ribiska-druzina-tolmin.si/

V Revir1 spada Soča od čezsoškega mostu pri Bovcu do mostu Kamno in od mostu Volarje do sotočja z reko Tolminko

V revir Ujemi spusti pa spada predel od mostu Kamno do mostu Volarje

– od izliva potoka Vogršček do državne meje

RD Soča
http://www.ribiska-zveza.si/

Soška postrv

Čeprav je Soča poseljena tudi s potočnimi postrvmi, šarenkami in lipani, ima v njenih smaragdnih dvorih najvišjo ceno ta velikanska, olivnozeleno marmorirana riba, za katero že njeno latinsko ime pove, da vzbuja vtis sijajne sestave iz blestikavega kamna. Živi v odmaknjenih, težko dostopnih delih peterih vodotokov porečja Soče, zraste do 140 cm in doseže 24 kg.

Način ribolova

Edini dovoljeni način ribolova je muharjenje z uporabo vseh vrst vrvic in predvrvic. Navezano imate lahko le eno muho, nimfo ali potezanko vezano na trnek enojček. V vseh rekah je obvezna uporaba trnkov brez zalusti. V akumulacijskem jezeru lahko lovite tudi iz čolna. Dovoljena je uporaba elektromotorjev, vendar samo za premikanje in ne za ribolov.

Cenik ribolovnih dovolilnic

VRSTA DOVOLILNICE Revir
I
Revir
Ujemi in spusti
Dnevna turistična ribolovna dovolilnica 66 € 52 €
Tridnevna turistična ribolovna dovolilnica – 10 % popusta 178 € 140 €
Petdnevna turistična ribolovna dovolilnica – 20 % popusta 264 € 208 €

Dodatne informacije lahko dobite na sedežu Ribiške družine Tolmin, Trg 1. maja 7, 5220 Tolmin, tel.: 05 381 17 10, faks: 05 381 17 11. Sprejemna pisarna je odprta ob delavnikih od 8.00 do 15.00 ure.

This slideshow requires JavaScript.