Domov

Etno-vojna zbirka – Breginj

Muzejska zbirka Mazora je nastala v želji po ohranitvi lokalne kulturne dediščine, katere dobršen del se izgubi ob rušenju vasi po potresu leta 1976. Začetki zbirke segajo v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko sta Valentin in Marta Mazora pričela z zbiranjem še ohranjenih predmetov, katere je izdeloval in popravljal Valentin kot dolgoletni vaški kovač. Z leti je želja po ureditvi lastne muzejske zbirke prerasla še v zbiranje zapuščin  1. in 2. svetovne vojne, kateri sta zapustili nemalo predmetov iz te svetovne morije. V 90.letih se jima pridruži tudi sin Zdravko. Povezal se je z drugimi zbiralci v društvu Peski Tolmin, z katerimi skupaj odkrivajo ostaline soške fronte.

.

Zbirka je razdeljena v tri vsebinske sklope:

Osrednji del je namenjen predstavitvi vojaške in politične zgodovine območja.

pictures_TB_attractions_1_2007_Mazora_Breginj1_152092Na stotine predmetov iz vasi in okoliških hribov nam pripovedujejo zgodbe, ki niso zaznamovale le življenja domačinov, ampak vseh, ki so v letih krvave prve svetovne vojne stopali po tem prostoru. Prav razstavljeni ostanki orožja in osebni predmeti vojakov, ki so se bojevali na soški fronti predstavljajo jedro razstave. Sliko obdobja dopolnjujejo dokumenti in predmeti iz Avstroogrske monarhije in obdobja italijanske države.

.

Bivanjsko kulturno dediščino prikazuje rekonstrukcija ognjišča z vsemi predmeti, ki sodijo v kuhinjo.

23Rekonstrukcija je postavljena na osnovi terenske risbe »Orlovih skupin« v petdesetih letih 20. Stoletja. Predmete je lastnik prenesel iz lastne rojstne hiše, ki je bila po potresu porušena. Etnološko postavitev dopolnjujejo predmeti, ki so jih v muzej prinesli domačini.

.

»Gostilna«, zadnji dosežek Mazorovega muzeja, je povezana z družabnim življenjem domačinov.

191503327bXzbfB_phOpremljena je z imenitnim šankom in pohištvom iz nekdanje gostilne pred drugo svetovno vojno. Gostilniško vzdušje dopolnjujejo razni predmeti in lovske trofeje, ki so bile v preteklosti nepogrešljiv del likovne opreme.

.

.

.

 

Kontaktni podatki:

Zdravko Mazora, Breginj 81, 5223 Breginj

Telefon: +386 53849 880 // +38651 356 507

Urnik: po dogovoru, če je doma 

This slideshow requires JavaScript.